Τα εξατομικευμένα abutments στο εκμαγείο
Οι εργασίες στο εκμαγείο
Οι εργασίες τοποθετημένες στο στόμα
Τελική εικόνα