Αρχική εικόνα
Οι εργασίες στο εκμαγείο
Οι εργασίες τοποθετημένες στο στόμα
Τελική εικόνα