Αρχική εικόνα
Οι εργασίες στα εκμαγεία
Οι εργασίες τοποθετημένες στο στόμα
Τελική εικόνα