Παρασκευασμένα δόντια
Η εργασία τοποθετημένη στο στόμα
Τελική εικόνα