Αρχική εικόνα
Παρασκευασμένα δόντια
Η εργασία στο εκμαγείο
Τελική εικόνα