Το εργαστήριό μας, προσφέρει υπηρεσίες από όλο το φάσμα της ακίνητης και κινητής προσθετικής, συγκεκριμένα :

Κινητή Προσθετική

 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Μερικές οδοντοστοιχίες
 • Επένθετες οδοντοστοιχίες σε τηλεσκοπικές στεφάνες
 • Σύνδεσμοι ακριβείας
 • Σύνδεσμοι ακριβείας για αποκατάσταση μονόπλευρης νωδότητας

Ακίνητη Προσθετική

 • Στεφάνες - γέφυρες
 • Ένθετα - Επένθετα, composite ή ολοκεραμικά
 • Ολοκεραμικές στεφάνες - όψεις
 • Προσωρινές στεφάνες - γέφυρες PMMA

Εμφυτεύματα

 • Εξατομικευμένα abutments τιτανίου CAD CAM
 • Κοχλιούμενες μεταλλοκεραμικές σταφάνες - γέφυρες CAD CAM
 • Κοχλιούμενες στεφάνες - γέφυρες ζιρκονίου με βάση τιτανίου CAD CAM
 • Υβριδικές κοχλιούμενες τιτανίου CAD CAM
 • Υβριδικές κοχλιούμενες τιτανίου PEEK CAD CAM
 • Κοχλιούμενη γέφυρα με τεχνική BDT® (*επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέριες)
 • Χειρουργικοί - Ακτινογραφικοί νάρθηκες
 • Μπάρες τιτανίου για επένθετες οδοντοστοιχίες CAD CAM

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Εξατομικευμένη χρωματοληψία με λήψη φωτογραφιών, με εξειδικευμένο φωτογραφικό εξοπλισμό.

 

Δραστηριότητες

Πραγματοποίηση θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων, για οδοντοτεχνίτες και οδοντιάτρους.

 

 *Το εργαστήριο εξειδικεύεται, σε εργασίες επί εμφυτευμάτων και σε εργασίες αυξημένων αισθητικών απαιτήσεων.